Co ludzie w Polsce myślą o swoim życiu? Czy dostrzegają sens w tym co robią? Czy optymistycznie patrzą w przyszłość? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących jakości życia możemy poznać dzięki wprowadzeniu do polskiego systemu statystyki publicznej wieloaspektowego Badania spójności społecznej.

Unikatowy charakter tego badania polega przede wszystkim na integracji na poziomie danych indywidualnych wszystkich najważniejszych aspektów szeroko rozumianej jakości życia, zarówno w wymiarze obiektywnym, jak i subiektywnym. Obszerny zakres tematyczny oraz cykliczny charakter badania pozwalają na monitorowanie sytuacji społecznej w Polsce oraz ocenę skuteczności działań podejmowanych na rzecz walki z ubóstwem, integracji społecznej oraz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Prezentowane wyniki pochodzą z II edycji Badania spójności społecznej, zrealizowanego w I połowie 2015 r. Dziękujemy blisko 14 tys. osób, które wzięły udział w badaniu i odpowiedziały na pytania zadane im przez ankieterów GUS.