Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Powszechny Spis Rolny 2010 - Uprawy ogrodnicze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 02.04.2012

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010), przeprowadzonego w dniach 1 września – 31 października 2010 r., dotyczące tematyki powierzchni upraw ogrodniczych. Wyniki z zakresu powierzchni upraw sadowniczych i warzywniczych zostały przedstawione dla rolnictwa ogółem i dla gospodarstw indywidualnych, dla kraju i według województw. Dodatkowo dane o powierzchni upraw ogrodniczych przedstawiono według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych oraz grup obszarowych powierzchni upraw.

PSR 2010 był pierwszym spisem przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zrealizowanym tylko na formularzu elektronicznym oraz wykorzystującym w szerokim zakresie źródła administracyjne. Oprócz wywiadów przeprowadzanych przez rachmistrzów spisowych z wykorzystaniem urządzeń typu hand-held (CAPI), w spisie zastosowano zbieranie danych poprzez wywiady telefoniczne wspomagane programem komputerowym (CATI) oraz samospis internetowy (CAII).
Szeroki zakres informacji zebranych w spisie pozwoli na ocenę kierunków zmian w powierzchni upraw sadowniczych i warzywniczych oraz niektórych upraw specjalnych, np. grzybów jadalnych. Na zmiany te wpłynęło w dużej mierze przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz objęcie polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną.

Publikacja „Powszechny Spis Rolny 2010 - Uprawy ogrodnicze” jest kolejną z serii opracowań, zawierającą informacje zebrane w spisie. W 2012 r. zostanie opracowana między innymi publikacja „Powszechny Spis Rolny 2010 – Charakterystyka gospodarstw rolnych”, w której zaprezentowane zostaną również niektóre dane z zakresu ogrodnictwa.

Publikacja „Uprawy ogrodnicze” składa się z uwag metodycznych, uwag ogólnych ilustrowanych wykresami i tabelami porównawczymi oraz części tabelarycznej. W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady prezentowania danych, definicje i pojęcia obowiązujące w PSR 2010.

Do góry

Newsletter