Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2018

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
06.09.2018

W lipcu 2018 r. wystąpił spadek liczby podmiotów na skutek wykreślenia z rejestru REGON 105 910 podmiotów - które pozostawały wpisane do rejestru w oparciu o wpisy dokonane w rejestrach sądowych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - których wpisy  nie zostały odnalezione w zbiorach KRS.

Podmioty nieprzerejestrowane do KRS utraciły podmiotowość (zdolność) prawną.

Podstawa prawna:

 • Art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1924)  -  wprowadzający zmiany do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym - podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, o Krajowym Rejestrze Sądowym, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru (KRS), uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.
 • § 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.) - w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń – rejestr REGON jest aktualizowany w zakresie skreślenia informacji, m.in. na podstawie przepisów, z których wynika likwidacja podmiotu.


Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.

 

Spis tablic:

 1. Podmioty według przewidywanej liczby pracujących oraz sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 2. Podmioty według przewidywanej liczby pracujących oraz województw, podregionów, powiatów i gmin.
 3. Podmioty według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz województw, podregionów, powiatów i gmin.
 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz województw, podregionów, powiatów i gmin.
 5. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 6. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON według województw, podregionów, powiatów i gmin.
 7. Podmioty wyrejestrowane z rejestru REGON według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 8. Podmioty wyrejestrowane z rejestru REGON według województw, podregionów, powiatów i gmin.
 9. Podmioty według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 10. Podmioty według województw, podregionów, powiatów i gmin.


Więcej informacji o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON według stanu na koniec roku i półrocze zawiera publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON”. 

Do góry

Newsletter