Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.12.2012

 

Badanie wybranych wskaźników przedsiębiorczości przeprowadzone w GUS w 2012 r. stanowiło kolejny etap prac nad przedsiębiorczością, po zrealizowanej w 2010 r. pracy metodologicznej i badaniu pilotażowym w roku 2011.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, spośród wyszczególnianych w międzynarodowej metodologii trzech grup wskaźników przedsiębiorczości, tj. uwarunkowań, wyników oraz wpływu przedsiębiorczości na gospodarkę, wybrano i skoncentrowano się na tych, które odnoszą się do wielkości i efektów przedsiębiorczości. Celem przeprowadzonych prac było dokonanie oceny kierunków oraz dynamiki rozwoju polskich przedsiębiorstw i na tej podstawie wyodrębnienie z całej badanej zbiorowości tych jednostek, które charakteryzowały się najszybszym tempem wzrostu, a więc – zgodnie z przyjętą definicją – najbardziej przedsiębiorczych. Dla tak określonej grupy podmiotów zaprezentowano wybrane wyniki z prowadzonej przez nie działalności, porównując je z wynikami uzyskiwanymi przez inne przedsiębiorstwa, w tym charakteryzujące się wolniejszym wzrostem, stabilne i spadkowe. W notatce zawarto uwagi metodyczne oraz analizę uzyskanych wyników, a także część tabelaryczną. (...)
 

Do góry

Newsletter