Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.05.2013

W 2012 r. procesem prywatyzacji objęto 4 przedsiębiorstwa państwowe (w latach 1990-2012 łącznie 7555 jednostek), z czego 1 poddano prywatyzacji bezpośredniej w drodze sprzedaży, a 3 postawiono w stan likwidacji z przyczyn ekonomicznych.

Ogółem do końca roku 2012 sprywatyzowano metodą bezpośrednią 2118 przedsiębiorstw państwowych, a w 1127 zakończono proces likwidacji. W ubiegłym roku sprywatyzowano pośrednio 35 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w tym 7 w trybie nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, a akcje 1 wniesiono do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. W 2012 r. w spółkach dokonano prywatyzacji wyłącznie z udziałem kapitału krajowego.

W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2012 powstało 1710 spółek, w tym sprywatyzowanych pośrednio 607. Najwięcej spółek powstało w województwie śląskim (306) i mazowieckim (230), najmniej w województwie lubuskim (35) i warmińsko-mazurskim (37). Na koniec roku 2012 działało 1047 spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (w 2011 r. - 1097), w tym 178 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (228 rok wcześniej).

Liczba spółek z udziałem Skarbu Państwa powstałych z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych w 2012 r. nie uległa zmianie. W latach 1990-2012 powstało 261 takich spółek, w tym 59 z udziałem kapitału zagranicznego. Od początku procesu prywatyzacji powstały 1563 spółki pracownicze (w roku 2012 nie zanotowano zmian w tym zakresie).

Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa przychody z prywatyzacji pośredniej w 2012 r. wyniosły 8477,0 mln zł (wobec 13002,2 mln zł rok wcześniej), a z prywatyzacji bezpośredniej 70,7 mln zł (wobec 54,0 mln zł rok wcześniej).
 

Notatkę opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych pełniących funkcje założycielskie dla przedsiębiorstw państwowych, a także danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Do góry

Newsletter