Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2011 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.01.2013

Podmioty należące do grup przedsiębiorstw[1] odgrywają znaczącą rolę w polskiej gospodarce oraz wywierają istotny wpływ na efekty działalności ogółu przedsiębiorstw. Skalę tego zjawiska można określić analizując nie tyle liczebność jednostek powiązanych w grupy przedsiębiorstw, lecz osiągane przez nie przychody i wyniki finansowe, a także liczbę pracujących w nich osób w stosunku do ogółu przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku.

W podmiotach działających w grupach w latach 2010 i 2011 pracowała ponad ¼ ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Mimo niewielkiego udziału (0,6%) w ogólnej liczbie przedsiębiorstw niefinansowych, na podmioty zorganizowane w grupy przypadało ponad 50% przychodów ogółem, a ich udział w uzyskanym wyniku finansowym brutto osiągnął blisko 40%.

 

Na podstawie badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wyodrębniono 1 951 grup przedsiębiorstw działających w Polsce w 2011 r., dla których jednostki dominujące najwyższego lub pośredniego szczebla miały siedzibę na terenie Polski. Wśród ogółu grup przedsiębiorstw 792 (40,6%) stanowiły grupy krajowe[2], a 1 159 (59,4%) –grupy okrojone[3].

 
 

[1] Grupę przedsiębiorstw tworzą przedsiębiorstwa samodzielne pod względem prawnym, jednak wzajemnie od siebie zależne gospodarczo ze względu na istniejące między nimi powiązania w zakresie kontroli i/lub własności. W ramach grupy wyodrębnia się powiązania pomiędzy jednostką dominującą a jednostkami zależnymi. Grupa przedsiębiorstw może powstać zarówno w wyniku ukształtowania się określonych stosunków prawnych, jak i w wyniku wywierania przez jedno przedsiębiorstwo decydującego wpływu na działalność innego, w tym na skutek zawarcia umowy.

[2] Krajowa grupa przedsiębiorstw to grupa składająca się wyłącznie z przedsiębiorstw (zarówno jednostek dominujących, jak i zależnych) mających siedzibę na terenie tego samego kraju.

[3] Okrojona grupa przedsiębiorstw to część grupy międzynarodowej zlokalizowana w tym samym kraju.

Do góry

Newsletter