Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.12.2013
W 2012 r. działalność gospodarczą prowadziło 1 795 tys. przedsiębiorstw niefinansowych1 wobec 1 785 tys. w 2011 r., co oznacza wzrost o 0,6%. Jednostki małe (o liczbie pracujących do 49 osób) stanowiły 99,0% całej populacji (mikroprzedsiębiorstwa – o liczbie pracujących do 9 osób – 95,8%). Udział jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) i dużych (powyżej 250 pracujących), stanowił odpowiednio 0,9% i 0,2% wszystkich przedsiębiorstw. Ze względu na podstawową formę prawną badanych jednostek – 91,6% podmiotów należało do osób fizycznych.
 
W podmiotach objętych badaniem według stanu na 31 grudnia 2012 r. było 8 937,4 tys. pracujących, co oznacza spadek o 1,0% w skali roku. Łącznie w przedsiębiorstwach małych i średnich pracowało 6 265,9 tys. osób, tj. 70,1% wszystkich pracujących w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, z czego w jednostkach małych 52,2% (w tym w mikroprzedsiębiorstwach – 38,7%).
 
W badanych przedsiębiorstwach liczba zatrudnionych w 2012 r. wyniosła 6 546,0 tys. osób (wobec 6 595,8 tys. osób w 2011 r.), z czego blisko ¾ było zatrudnionych w przedsiębiorstwach osób prawnych. Zatrudnieni w podmiotach małych i średnich stanowili 60,3% ogółu liczby zatrudnionych.
 
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na 1 zatrudnionego w badanych jednostkach wyniosło 3 628 zł (wzrost w skali roku o 4,2%). Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących działalność związaną z informacją i komunikacją (6 516 zł), najniższe – w działalności związanej z pozostałą działalnością usługową (2 361 zł).

 

1 Dane dotyczą wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych, niezależnie od ich wielkości mierzonej liczbą pracujących, prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem jednostek zaklasyfikowanych według PKD 2007 do sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa), O (Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne). Dane opracowano na podstawie wyników pełnych badań przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz badania reprezentacyjnego przedsiębiorstw do 9 pracujących.

Do góry

Newsletter