Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kultura w 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.10.2021
Częstotliwość wydania: Roczna

Podstawowe informacje na temat sieci i działalności instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz wybrane informacje o rynku dzieł sztuki. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych kołach artystycznych, uczestnikach artystycznych zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym. Wybrane dane o przemysłach kultury i kreatywnych: liczba podmiotów, pracujący, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenia, wyniki finansowe, handel zagraniczny dobrami i usługami kulturalnymi i kreatywnymi.Aktualizacja 15.11.2021 r.


Korekta odnosi się do akapitu w rozdziale opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (str. 35 publikacji):

JEST

POWINNO BYĆ

900 dokumentów


ponad 800 decyzji dotyczących rejestru zabytków nieruchomych


349 nowych decyzji o wpisie do rejestru


309 nowych decyzji o wpisie do rejestru


33 decyzje skreślające


29 decyzje skreślające


124 decyzje odmawiające


117 decyzji odmawiających


429 postanowień zmieniających


374 postanowienia zmieniająceZmiana pliku excel Dział X Abonenci, korekta związana jest błędną numeracją tablic:

- z Tabl. 1 (257) na Tabl.1 (254)

- z Tabl. 2 (258) na Tabl. 2 (255).

Przekroje: województwa, miasta-wieś; wybrane informacje wg: regionów, podregionów, powiatów, sektorów własności.
Do góry

Newsletter