Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.10.2015

Zrównoważony rozwój kraju, uznany za Zasadę Konstytucyjną Rzeczpospolitej Polskiej, został zdefiniowany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako: „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

Z uwagi na brak w Polsce Narodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, koordynującej polityki związane ze zrównoważonym rozwojem, proces monitorowania może być realizowany z wykorzystaniem zestawu wskaźników wybranych w oparciu o założenia i cele zapisane w krajowych dokumentach o charakterze strategicznym.

Publikacja Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 przedstawia propozycję statystyki publicznej w zakresie zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój kraju. Wskaźniki zostały pogrupowane w zakresie czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego. W ramach ładów wyodrębniono dziedziny, będące odzwierciedleniem celów i priorytetów zrównoważonego rozwoju zawartych w krajowych dokumentach strategicznych.

Główną część publikacji stanowi opis analityczny wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju wzbogacony tabelami i wykresami, zawierający dane w zakresie dostępnym za lata 2004-2014. Dane dla Polski zestawiono z danymi dla Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów członkowskich. Opisy wskaźników poprzedzono skróconą metryką, zawierającą oprócz definicji także podstawowe wyjaśnienia metodyczne oraz informacje o znaczeniu miernika dla zrównoważonego rozwoju.

Opracowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju będzie w kolejnych latach przedmiotem dalszych prac, mających na celu aktualizację zakresu mierników w odniesieniu do obowiązujących dokumentów strategicznych oraz ich dobór w sposób jak najlepiej obrazujący ideę zrównoważonego rozwoju w warunkach krajowych.

Do góry

Newsletter