Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ceny produktów rolnych w marcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.04.2014

 

 

Produkty

2013

2014

I-VI

VII-XII

II

III

w złotych

III
2013 = 100

II
2014= 100

CENY SKUPU

Ziarno zbóż (bez siewnego)   - za 1 dt:

 

 

 

 

 

 

Pszenica 

97,02

71,59

74,17

75,48

77,1

101,8

Żyto 

72,03

49,76

56,74

57,22

73,7

100,8

Jęczmień 

82,29

69,51

73,38

73,49

87,4

100,2

Pszenżyto 

84,39

58,58

65,94

65,08

77,7

98,7

Owies 

61,61

47,34

55,10

56,03

88,0

101,7

Kukurydza 

84,28

58,74

65,17

66,30

78,9

101,7

Ziemniaki - za 1 dt 

66,78

41,55

64,74

75,20

114,0

116,2

Żywiec rzeźny - za 1 kg:

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt) 

6,39

6,05

6,12

6,00

94,2

98,0

w tym młode bydło 

6,60

6,22

6,33

6,20

94,4

98,0

Trzoda chlewna 

5,20

5,55

4,60

4,73

88,4

102,8

Drób 

4,16

4,28

4,07

4,07

95,6

100,0

Mleko - za 1 hl 

125,9

145,1

151,65

150,31

119,9

99,1

Dane obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).
Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

 

Na rynku rolnym w marcu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych. Wyższe niż przed rokiem były ceny ziemniaków i mleka w skupie.

W skali miesiąca na obu rynkach zaobserwowano wzrost cen większości zbóż, za wyjątkiem pszenżyta w skupie oraz pszenicy na targowiskach. Wyższe niż przed miesiącem były ceny ziemniaków w skupie, przy czym na targowiskach ceny ich spadły.

Do góry

Newsletter