Na rynku produktów rolnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu owsa, kukurydzy, ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu. Wyższe niż przed rokiem był ceny skupu pszenicy, żyta, jęczmienia, żywca wołowego i drobiu oraz mleka. Na targowiskach, zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i analogicznym okresem poprzedniego roku, wzrosły ceny produktów roślinnych i krowy dojnej. Ponadto wyższe niż przed rokiem były ceny prosiąt na chów. Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych W lutym 2018 r. wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka, wyniósł 99,0. Kształtował się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem (95,1), ale niższym niż przed rokiem (100,9).

Produkty

2017

2018

 

I-VI

VII-XIIa

I

II

w złotych

II

2017=100

I 2018=100

Ziarno zbóż (bez siewnego) – za 1 dt

 

 

 

 

 

 

Pszenica

68,87

64,93

67,03

66,21

100,1

98,8

Żyto

56,47

54,22

58,34

57,42

102,1

98,4

Jęczmień

62,02

60,65

67,59

67,33

111,8

99,6

Pszenżyto

62,11

57,32

62,06

61,37

98,2

98,9

Owies

54,96

51,02

52,01

52,29

96,1

100,5

Kukurydza

63,70

51,57

59,65

60,46

97,7

101,4

Ziemniaki – za 1 dt

63,15

29,27

46,78

52,88

89,5

113,0

Żywiec rzeźny – za 1 kg

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)

6,27

6,41

6,58

6,47

104,5

98,4

w tym młode bydło

6,47

6,62

6,80

6,62

103,8

97,4

Trzoda chlewna

5,19

4,98

4,26

4,43

91,7

104,0

Drób

3,57

3,79

3,56

3,62

102,9

101,6

Mleko – za 1 hl

131,58

145,06

142,12

135,24

102,0

95,2

 

Poziomy cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach W lutym 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu owsa, kukurydzy, ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiowego. Niższe były ceny pozostałych zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta), żywca wołowego i mleka.