Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.07.2017

W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Na przestrzeni roku obniżyły się ceny skupu żywca drobiowego, a w ciągu miesiąca na obu rynkach ceny żywca wołowego. Spośród zbóż zanotowano nieznaczny miesięczny spadek cen skupu pszenżyta. Ceny skupu pszenicy kształtowały się na poziomie ubiegłego miesiąca, wobec ponad dwuprocentowego wzrostu na targowiskach. Na obu rynkach tańsze niż przed miesiącem i przed rokiem były ziemniaki.


Produkty

2016

2017

I-VI

VII-XII

V VI

w złotych

VI
2016 = 100

V
2017= 100

CENY SKUPU

Ziarno zbóż (bez siewnego)   - za 1 dt:

 

 

 

 

 

 

Pszenica

63,45

61,14

70,98

70,98

112,0

100,0

Żyto

54,43

50,34

60,08

60,92

111,8

101,4

Jęczmień

59,49

57,82

63,83

66,23

112,1

103,8

Pszenżyto

59,64

55,63

67,14

66,52

112,4

99,1

Owies

56,74

48,98

56,18

57,20

104,1

101,8

Kukurydza

66,93

49,65

68,06

69,24

100,5

101,7

Ziemniaki - za 1 dt

63,49

31,53

74,06

62,42

90,8

84,3

Żywiec rzeźny - za 1 kg:

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)

5,89

5,94

6,28

6,23

101,9

99,2

w tym młode bydło

6,08

6,19

6,44

6,40

100,4

99,4

Trzoda chlewna

4,32

5,01

5,53

5,61

114,6

101,5

Drób

3,68

3,68

3,58

3,74

99,6

104,2

Mleko - za 1 hl

104,31

117,40

131,62

133,01

133,0

101,1Produkty

2016

2017

I-VI

VII-XII

V VI

w złotych

VI2016 = 100

V

2017= 100

CENY UZYSKIWANE PRZEZ ROLNIKÓW NA TARGOWISKACH
 Ziarno zbóż - za 1dt:

 

 

 

 

 

 


Pszenica

76,02

74,20

79,52

81,30

108,3

102,2


Żyto

59,67

58,98

63,51

64,80

108,0

102,0


Jęczmień

71,04

67,99

73,50

75,20

107,1

102,3


Pszenżyto

64,58

63,64

68,73

70,55

111,2

102,6


Owies

61,51

60,44

65,25

66,86

108,9

102,5


 Ziemniaki jadalnea - za 1dt

104,45

87,59

90,83

88,70

75,9

97,7


 Żywiec rzeźny - za 1 kg:

 

 

 

 

 

 


Bydło (bez cieląt)b

6,56

6,51

7,07

6,98

107,4

98,7


w tym młode bydło

6,98

7,08

7,41

7,30

106,6

98,5


Trzoda chlewna

4,32

4,91

5,25

5,30

117,5

101,0


 Zwierzęta gospodarskie – za 1 szt,:

 

 

 

 

 

 


Krowa dojna

3144

3012

3108

2946

92,9

94,8


Jałówka 1-roczna

1961

2042

2069

2108

106,9

101,9


Prosię na chów

146,48

162,76

187,62

188,12

124,9

100,3
Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

a  Bez wczesnych
b  Średnia ważona cena bydła rzeźnego obliczona przy przyjęciu struktury ilości skupu młodego bydła i krów rzeźnych

 

Do góry

Newsletter