Polska statystyka publiczna uplasowała się w 2018 r. na 4. miejscu na świecie, a pośród państw Europy Wschodniej (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Węgry, Mołdawia, Rumuna, Rosja, Ukraina, Słowacja) na zaszczytnym 1. miejscu w rankingu Open Data Inventory (ODIN), który ocenia zakres i otwartość danych na stronach internetowych krajowych urzędów statystycznych.

Polska zajmuje 4. miejsce w Open Data Inventory 2018 z ogólnym wynikiem 81%. Ogólny wynik za ubiegły rok to wypadkowa wyników cząstkowych, obejmujących zakres tematyczny przekazywanych danych (75%) oraz otwartość danych (85%). Wzorem lat ubiegłych, nasz kraj został oceniony wyżej od innych państw regionu w stosunku do wszystkich trzech głównych kategorii danych. W Polsce najwyższy poziom zakresu danych i ich otwartości znalazł odzwierciedlenie w statystykach gospodarczych (87%; średnia globalna: 56%). Najniższy dotyczył statystyk społecznych (76%; średnia globalna: 40%). W zakresie statystyk środowiskowych wynik wyniósł 82% (średnia globalna: 39%).

Open Data Inventory (ODIN) to nazwa zespołu, który od 2016 r. bada stopień otwartości i zasięg danych w poszczególnych państwach świata. Uwzględnia przy tym otwartość formatu, dostępność metadanych i możliwość maszynowego odczytu danych.

 

ODIN funkcjonuje w ramach Open Data Watch (ODW). Jest to międzynarodowa pozarządowa organizacja non-profit, działająca na styku otwartych danych i oficjalnych statystyk. Zajmuje się mierzeniem wpływu statystyk na społeczeństwo i gospodarkę, dzieli się wiedzą, buduje partnerstwa, jak również oferuje strategiczne porady i praktyczną pomoc rządom, organizacjom międzynarodowym i pozarządowym.

 

Pełny raport ODIN dla Polski w jęz. angielskim można pobrać tutaj: bit.ly/2J2lAUy