Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zasiłek dla bezrobotnych

Nazwa angielska: Unemployment benefit

Definicja:

Świadczenie przyznawane osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w urzędach pracy.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Warunki określające przyznanie prawa do zasiłku i okres pobierania zasiłku reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Minister do spraw Pracy, na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 30 września każdego roku, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty zasiłków. Środki na zasiłki dla bezrobotnych pochodzą z Funduszu Pracy.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    Miejsce publikacji: (Dz.U. 2022 poz. 690, z późn. zm.)
  • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
    Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rynku Pracy
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Renata Strużyńska
e-mail:
Do góry

Newsletter