Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Bezrobotni zarejestrowani

Nazwa angielska: Registered unemployed persons

Definicja:

Osoby, które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejest­rowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do osób bezrobotnych należy zaliczyć osoby niepełnosprawne zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczące się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępujące do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, oraz poszukujące zatrudnienia , z dodatkowymi wyłączeniami dotyczącymi źródeł, zapisanymi w ustawie.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2024 r. poz. 475, z późn. zm.)
  • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
    Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rynku Pracy
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa 2021 r.

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
e-mail:
Do góry

Newsletter