Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Produkcja wytworzona

Nazwa angielska: Manufactured production

Definicja:
Rezultat (efekt) procesów produkcyjnych wzajemnie ze sobą powiązanych i uwarunkowanych, powstały w określonym czasie.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Produkcja wytworzona obejmuje całkowitą ilość wyprodukowanych w okresie sprawozdawczym wyrobów gotowych, zarówno z surowca własnego, jak i z surowca powierzonego przez inne przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną oraz całkowitą ilość półfabrykatów, części i zespołów maszyn i urządzeń, niezależnie od tego, czy zostały one przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa, do przedsiębiorstwa macierzystego, do innych zakładów tego samego przedsiębiorstwa, czy też przeznaczone do dalszego przerobu (montażu) w przedsiębiorstwie. Do produkcji wytworzonej zalicza się więc wyroby wyprodukowane przez przedsiębiorstwo, odpowiadające określonym normom, a przy braku norm - warunkom technicznym lub warunkom umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, niezależnie od tego, czy wyprodukowano je z surowca pierwotnego (tj. surowca przeznaczonego do produkcji zasadniczych wyrobów), czy też surowca wtórnego (tj. surowca uzyskanego jako odpad przy produkcji zasadniczych wyrobów i przeznaczonego do produkcji innych wyrobów). Wyroby powstałe z surowców wtórnych zalicza się do produkcji, jeżeli mają charakter użytkowy i są bezpośrednim rezultatem pracy wytwórczej przedsiębiorstwa. Ponadto do produkcji zalicza się tzw. produkty uboczne, powstałe w procesie produkcyjnym równocześnie z produktem zasadniczym, np. melasa przy produkcji cukru, spirytus posulfitowy przy produkcji celulozy, gaz koksowniczy przy produkcji koksu oraz wyroby uzyskane w okresie rozruchu inwestycyjnego. Do produkcji wytworzonej nie zalicza się natomiast: - wyrobów wybrakowanych, tj. nie posiadających pełnej wartości użytkowej (stwierdzonych odchyleń od obowiązujących norm, a przy braku norm - od warunków technicznych lub warunków umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a odbiorcą); wyrobów tych, o ile nie zostaną doprowadzone do stanu odpowiadającego normom, warunkom technicznym lub warunkom umowy, nie uważa się za produkcję nawet w przypadku ich sprzedaży (ich sprzedaż ewidencjonowana jest jako sprzedaż materiałów); - wyrobów niepełnowartościowych, tj. wyrobów, których wartość użytkowa jest niższa od ustalonej wymaganiami jakościowymi, od potrzeb obrotu lub od wynikającej z przeznaczenia wyrobu, np. wyroby wyprodukowane niezgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, recepturą, co powoduje obniżenie jakości w stosunku do przewidzianej w dokumentacji dla najniższej klasy jakości (gatunku), wyroby uszkodzone i zdekompletowane w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem; - odpadów, tj. resztek surowca wyjściowego, powstałych w procesie produkcji jako jej niezamierzony wynik; - powierzonego surowca, zarówno w przedsiębiorstwie zlecającym wykonanie wyrobu, jak i w przedsiębiorstwie wykonującym wyroby z tego surowca.


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Przedsiębiorstw
e-mail:
Do góry

Newsletter