Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wydajność pracy w przemyśle

Nazwa angielska: Labour productivity in industry

Definicja:

Wielkość efektów produkcyjnych uzyskiwanych w wyniku pracy ludzkiej przypadających na jednostkę tej pracy tj. pracy wydatkowanej na badaną produkcję w danym przedsiębiorstwie (firmie), prowadzącym działalność gospodarczą zaklasyfikowaną do sekcji B, C, D, E według PKD2007.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wydajność pracy w przemyśle może być obliczana dla naturalnych lub wartościowych mierników produkcji, tj.:

1) ilość produkcji w jednostkach naturalnych,

2) wartość produkcji sprzedanej w cenach bieżących i stałych,

3) wartość dodana brutto w cenach bieżących i stałych.

Przy zastosowaniu każdego z wyżej wymienionych mierników produkcji mogą być obliczane różnie poziomy wydajności pracy w przemyśle w danym okresie w zależności od przyjętych mierników nakładu pracy tj.:

1) roboczogodzina,

2) przeciętna liczba zatrudnionych na stanowiskach roboczych,

3) przeciętna liczba zatrudnionych,

4) przeciętna liczba pracujących.

W analizie statystycznej stosuje się pojęcie społecznej wydajności pracy tj. przeciętną wydajność pracy uzyskiwaną przez ogół pracowników zatrudnionych w określonym rodzaju działalności przemysłowej (sekcji, działów, grup, klas PKD2007).


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Przedsiębiorstw
e-mail:
Do góry

Newsletter