Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Koszty utrzymania zasobów lokalowych

Nazwa angielska: Costs of dwelling stock maintenance

Definicja:

Ponoszone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych koszty eksploatacji oraz koszty świadczonych usług.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wyrażone wartościowo celowe zużycie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, wynagrodzenia pracowników oraz niektórych płatności np. podatki związane z utrzymaniem zasobów lokalowych (mieszkaniowych oraz użytkowych) w danym okresie sprawozdawczym. Podstawowym kryterium klasyfikacji kosztów jest ich podział według rodzajów. Na koszty utrzymania zasobów lokalowych składają się: koszty eksploatacji i koszty świadczonych usług.

Koszty jakie ponosi właściciel nieruchomości (z jednej strony) oraz lokatorzy (najemcy) lokali (z drugiej strony) uwzględnione są w czynszu (jednostki komunalne, Skarbu Państwa, TBS-y i pozostałe podmioty), opłacie eksploatacyjnej (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych) oraz zaliczkach właścicieli na koszt zarządu (dotyczy wspólnot mieszkaniowych). Czynsz - obejmuje m.in.: podatek od nieruchomości, koszty administrowania i zarządzania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, utrzymania zieleni, utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytku oraz opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną i cieplną. Opłata eksploatacyjna - obejmuje m.in.: koszty utrzymania czystości, utrzymania pomieszczeń wspólnych (zużyta energia elektryczna, gaz, woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków lub pozbywanie się nieczystości ciekłych, odbieranie odpadów komunalnych itp.), zarządu i administracyjno-biurowe, konserwacji i remontów oraz podatki na rzecz gminy i inne opłaty publicznoprawne. Zaliczki właścicieli na koszt zarządu obejmują: wydatki na remonty i bieżące konserwacje, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Mieszkania, infrastruktura komunalna

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Izabella Adamczyk
e-mail:
Do góry

Newsletter