Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Koszty eksploatacji

Nazwa angielska: Operating costs

Definicja:

Koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Koszty, które w sposób naturalny wiążą się ze stanami istnienia (utrzymania) nieruchomości, a więc związane są z używaniem przedmiotu - (w przypadku badań statystycznych - lokalu mieszkalnego lub użytkowego). W czasie istnienia nieruchomości spotykane są różne sposoby ich eksploatacji, co wiąże się z różnym definiowaniem kosztów. Dla potrzeb statystycznych koszty te dzielą się na: - koszty zarządu i administracyjno-biurowe, na które składają się: - wynagrodzenia pracowników zarządu i administracji wraz ze świadczeniami (bez wynagrodzenia dozorców), - koszty biurowe, pocztowe, łączności, opłaty bankowe, sądowe, - zakup materiałów, utrzymanie sprzętu, koszty związane z zakupem materiałów biurowych, - koszty utrzymania lokali zarządu i administracji, - inne związane z funkcjonowaniem administracji; - koszty konserwacji i remontów związane z: - remontami bieżącymi i kapitalnymi, - usuwaniem awarii, - dozorem technicznym, - bieżącymi przeglądami i konserwacją instalacji i urządzeń, - kosztami renowacji zieleni, - naprawami nawierzchni między budynkami, - kosztami zakupu usług obcych związanych z konserwacją i remontami zasobów lokalowych, - kosztami remontów i konserwacji pomieszczeń wspólnych, - podatki na rzecz gminy i inne opłaty publiczno - prawne, tj. podatki od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i inne opłaty publiczno-prawne; - pozostałe koszty nie zaliczone do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii, - pobierane ryczałtem opłaty za gaz dostarczany do mieszkań, w których nie ma zainstalowanych liczników, - opłaty za anteny zbiorcze, - koszty utrzymania czystości łącznie z zakupem usług obcych (łącznie z wynagrodzeniem dozorców, sprzątaczy, ogrodników), - koszty zakupu środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, - koszty dezynfekcji, deratyzacji, - koszty utrzymania zieleni (bez kosztów renowacji zieleni, jeśli zaliczane są do kosztów konserwacji i remontów), - koszty zużytej w pomieszczeniach wspólnych: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, gazu oraz koszt odprowadzania ścieków lub pozbywania się nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych z tych pomieszczeń.


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Mieszkania, infrastruktura komunalna

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Izabella Adamczyk
e-mail:
Do góry

Newsletter