Główny Urząd Statystyczny

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

zapraszają na V seminarium

„Efektywność Energetyczna – konieczność i szansa polskiej gospodarki”

które odbędzie się 11 czerwca 2015 r.
w Warszawie, w Sali A, B Ministerstwa Gospodarki,

Plac Trzech Krzyży 3/5, godz.800

 

Seminarium organizowane jest przy współpracy Agence Française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI oraz ENERDATA (Francja), które są odpowiednio liderem i koordynatorami technicznymi projektu Komisji Europejskiej „ODYSSEE-MURE 2012” (http://www.odyssee-mure.eu/). Projekt ten jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem wszystkich państw Unii Europejskiej, oceniającym efektywność energetyczną gospodarek krajów europejskich, rozwijającym metodykę jej obliczania, analizującym skuteczność działań dla jej poprawy.

Celem seminarium jest prezentacja i dyskusja na temat efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz działań na rzecz jej zwiększenia, na tle innych krajów europejskich. Zaprezentowane zostaną narzędzia analizy efektywności energetycznej i instrumenty Krajowego Planu Działań w zakresie efektywności energetycznej. Dokonana zostanie ocena efektywności energetycznej polskiej gospodarki i jej porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej.