Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2019-2021

28.10.2022
W latach 2019-2021 aktywność innowacyjną wykazało 26,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 22,2% przedsiębiorstw usługowych.
Czytaj dalej

VII edycja Olimpiady Statystycznej

27.10.2022
Do 4 listopada 2022 r. trwa rejestracja do siódmej edycji Olimpiady Statystycznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (październik 2022)

27.10.2022
W październikowym, rozszerzonym badaniu koniunktury, pytania dotyczyły procesów cenowych oraz negatywnych skutków wojny w Ukrainie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pomoc udzielona przez gospodarstwa domowe mieszkańcom Ukrainy w pierwszym półroczu 2022 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

27.10.2022
W okresie od 24.02.2022 do 30.06.2022 r. 70,2% gospodarstw domowych w Polsce udzieliło pomocy mieszkańcom objętej wojną Ukrainy (w następstwie rosyjskiej pełnoskalowej inwazji).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2021 roku

27.10.2022
Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 4,2% r/r, kształtując się w 2021 r. na poziomie 2 356,0 tys. podmiotów. W zbiorowości tej dominowały mikroprzedsiębiorstwa. Najliczniejszą grupą w populacji przedsiębiorstw niefinansowych pozostały jednostki handlowe, mimo spadku ich udziału z 30,4% w roku 2010 do 20,8% w roku 2021. Blisko 1/5 przedsiębiorstw miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2021 r.

27.10.2022
Według danych ostatecznych na koniec 2021 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,0 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2020 r. było to więcej o 213,6 tys. osób.
Czytaj dalej

Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku

27.10.2022
Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2022 roku

26.10.2022
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2022 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

26.10.2022
Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 3 880,3 mld zł (o 13,2% więcej niż na koniec roku 2020), w tym 54,8% stanowiły aktywa trwałe, a 45,1% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były wyższe od osiągniętych w 2020 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 250,2 mld zł (wzrost o 88,9% w porównaniu do 2020 r.).
Czytaj dalej
1    109  110  111  112  113  114  115  116  117    402
Do góry

Newsletter