Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku

21.04.2023
W marcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 0,5% i wyniosło 6516,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 12,6% i wyniosło 7508,34 zł (brutto). Względem lutego 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2023 roku

21.04.2023
W kwietniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym wobec prezentowanego w marcu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, po-za handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów składowe „diagnostyczne” kształtują się na zbliżonym do prezento-wanego w marcu poziomie, natomiast składowe „prognostyczne” poprawiają się we wszystkich obszarach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku (za lata 2019-2022)

21.04.2023
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku ukształtował się na poziomie 115 137 mln zł, co stanowi 3,7% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 512 227 mln zł, tj. 49,1% PKB.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2022 r.

20.04.2023
W czwartym kwartale 2022 r. indeks kosztów zatrudnienia wzrósł o 0,2% w stosunku do trzeciego kwartału tego samego roku, zaś w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. wskaźnik ten wzrósł o 11,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2021-2022

20.04.2023
Według ostatecznego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. zwiększył się realnie o 6,9% w porównaniu z 2020 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 6,8%. W 2022 r. PKB wzrosło realnie o 5,1%, wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,9%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - kwiecień 2023 roku

20.04.2023
W kwietniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsu-menckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 32,2 i był o 3,4 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

MET2023 - Metodologia Badań Statystycznych

18.04.2023
3-5 lipca 2023 r., Warszawa
Czytaj dalej

Tablica Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"

14.04.2023
Zestawienia tabelaryczne prezentujące zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes" (w podziale na listę podstawową i rozszerzoną) według wieku osób zmarłych i województw.
Czytaj dalej
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    36
Do góry

Newsletter