Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w 2022 roku

26.04.2023
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2023 roku

26.04.2023
Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2023 r.

26.04.2023
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność galerii sztuki w 2022 roku

25.04.2023
W 2022 r. działalność prowadziło 310 galerii sztuki, które zorganizowały 3,5 tys. wystaw w Polsce dla 3,0 mln zwiedzających. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba wystaw w kraju wzrosła o 16,0%, natomiast zwiedzających zmniejszyła się o 13,8%.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (kwiecień 2023)

25.04.2023
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2022 roku

24.04.2023
W 2022 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 5 891,1 mld zł, a koszty ich uzyskania 5 527,8 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 301,4 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku

24.04.2023
Według wstępnych danych, w marcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,0%, a w porównaniu z lutym 2023 r. o 0,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku

24.04.2023
Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu 2023 r. była niższa o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 27,6%) oraz wyższa o 30,6% w stosunku do lutego br. roku (przed rokiem wzrost o 41,4%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2023 roku

24.04.2023
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 7,3% (wobec wzrostu o 9,6% w marcu 2022 r.). W porównaniu z lutym 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 14,0%. W okresie styczeń-marzec 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 3,5% (w 2022 r. wzrost o 9,0%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 roku

24.04.2023
W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 15,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 14,1%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 16,0% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    36
Do góry

Newsletter