Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji międzynarodowego handlu usługami za lata 2010-2020

06.04.2023
Główny Urząd Statystyczny informuje, że opublikował zrewidowane dane dotyczące międzynarodowego handlu usługami za lata 2010 – 2020. Korekta ta związana była z procesem rewizji danych statystycznych wynikającym z prac prowadzonych nad poprawą jakości źródeł danych. Przeprowadzane rewizje pełnych szeregów czasowych mają na celu dostarczenie użytkownikom spójnych i porównywalnych danych pomiędzy różnymi obszarami statystyki. Dlatego też, korekty danych w zakresie międzynarodowego handlu usługami znalazły odzwierciedlenie także w statystyce bilansu płatniczego oraz w statystyce rachunków na-rodowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2022 roku

06.04.2023
Z turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r. skorzystało 34,2 mln turystów, którym udzielono 90,0 mln noclegów. W porównaniu z 2021 r. było to odpowiednio o 54,3% i 43,2% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2022 r. wyniósł 40,4% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 8,1 p.proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2022 roku

04.04.2023
Ceny lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2022 r. wzrosły o 1,4% w stosunku do 3 kwartału 2022 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,1% i na rynku wtórnym – o 0,7%). W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,3% (w tym na rynku pierwotnym – o 10,5% i na rynku wtórnym – o 8,3%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w 2022 roku

04.04.2023
Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 r. wyniósł 12,4 mld zł, wobec 6,1 mld zł w poprzednim roku. Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2022 r. była wyższa niż rok wcześniej o 6,5% i wyniosła 2 723,5 mld zł. Wartość kredytów sektora niefinansowego zmniejszyła się o 1,4% do kwoty 1 169,4 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 6,5% do 1 637,0 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2022 roku

03.04.2023
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku stanowił 3,4% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 49,1% PKB.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2022 roku

03.04.2023
Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2022 r. był korzystniejszy niż przed rokiem i wyniósł 6,1 mld zł. Wpłynął na to lepszy wynik uzyskany przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), mimo gorszego niż przed rokiem wyniku zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej

Publikacja Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)

31.03.2023
Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) zawierająca dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, zdrowia osób w wieku 16 lat lub więcej (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych aspektów jakości życia, a także wybrane wskaźniki spójności społecznej.
Czytaj dalej

Publikacja Statistics in Transition new series nr 2/2023

31.03.2023
15 marca 2023 r. ukazał się nr 2/2023 „Statistics in Transition new series”.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 roku

31.03.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,2% (wskaźnik cen 116,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1).
Czytaj dalej
1    81  82  83  84  85  86  87  88  89    171
Do góry

Newsletter