Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2023 roku

12.06.2023
W 1 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodar-czej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 3,5%. W porównaniu do 1 kwartału 2022 r. wzrosły o 9,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 1 kwartale 2023 roku

12.06.2023
W 1 kwartale 2023 r., w zestawieniu z analogicznym okresem ub. roku, odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2023

12.06.2023
Według stanu na koniec maja 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 054,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2023

12.06.2023
Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w I kwartale 2023 roku - dane wstępne

12.06.2023
W I kwartale 2023 r. zgłoszono 14300 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, (w tym 40 osób podczas wykonywania pracy zdalnej), o 28,7% więcej niż w I kwartale 2022 r. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 0,82 do 1,00.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w 1 kwartale 2023 roku

07.06.2023
Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. w Polsce było 114,9 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 0,7% mniej niż w czwartym kwartale 2022 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 0,90%, a najwyższy odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (2,03%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2022 roku

06.06.2023
Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 23 334,9 mln zł. Zarówno przychody ogółem, jak i koszty ogółem były wyższe o 17,7% od osiągniętych w 2021 r.
Czytaj dalej

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

01.06.2023
Na podstawie Zarządzenia nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego oraz 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP, Prezes Rady Ministrów od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59 wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  Drugi stopień alarmowy (BRAVO)  Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Ten stopień alarmowy obejmuje cały kraj. Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy CRP również obejmuje teren całego kraju.
Czytaj dalej

Publikacja Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 4/2022

01.06.2023
31 maja 2023 r. ukazał się nr 4/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/4.
Czytaj dalej
1    94  95  96  97  98  99  100  101  102    209
Do góry

Newsletter