Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku

15.05.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 14,7% (przy wzroście cen towarów – o 15,1% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towa-rów i usług wzrosły o 0,7% (w tym usług – o 1,4% i towarów – o 0,5%).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2023

11.05.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność muzeów w 2022 roku

11.05.2023
W 2022 r. działalność prowadziły 963 muzea i oddziały muzealne, które zwiedziło 36,7 mln osób. Muzea prezentowały 2,6 tys. wystaw stałych oraz zorganizowały 4,4 tys. wystaw czasowych w kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2023

11.05.2023
Według stanu na koniec kwietnia 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 039,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby nowo zarejestrowanych spółek cywilnych (o 33,7%) oraz spółek handlowych (o 22,7%). Liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyła się (o 13,4%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Piecza zastępcza w 2022 roku

11.05.2023
Na koniec 2022 r. w pieczy zastępczej przebywało 72,8 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, z tego 56,2 tys. w pieczy rodzinnej oraz 16,6 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z 2021 r. liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się o 0,7%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 1 kwartale 2023 roku

10.05.2023
W I kwartale 2023 roku odnotowano 96 274 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 3,7% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 122 upadłości, tj. o 38,6% więcej niż w I kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 4/2023

08.05.2023
2 maja 2023 r. ukazał się nr 4/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/4.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny - Koszt całkowity usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego

04.05.2023
Niniejszy zeszyt ma na celu przedstawienie metodyki obliczania kosztu całkowitego wybranych usług publicznych świadczonych przez gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu objętych Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). O przygotowaniu tego unikalnego badania, zadecydował brak kompleksowych informacji na temat kosztów jednostek samorządu terytorialnego ponoszonych na określone typy usług publicznych. KCU, to koszt całkowity usługi publicznej, który obejmuje koszty bezpośrednie oraz pośrednie. W przypadku jednostek budżetowych gmin i powiatów koszt całkowity usługi publicznej jest szacowany na podstawie wydatków. Dane o koszcie całkowitym usług publicznych będą prezentowane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracownicze Plany Kapitałowe w 2022 roku

04.05.2023
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2022 r. wyniosły 12,0 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,3 mld zł w ciągu roku.
Czytaj dalej
1    93  94  95  96  97  98  99  100  101    201
Do góry

Newsletter