Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Skup i ceny produktów rolnych w 2020 roku

31.05.2021
Podstawowe informacje o wielkości skupu produktów rolnych (w zakresie ilości oraz wartości) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

31.05.2021
W 2020 r., sytuacja materialna gospodarstw domowych nieznacznie poprawiła się pomimo pandemii COVID-19, która miała znaczący wpływ zwłaszcza na poziom i strukturę wydatków. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody, ale w porównaniu z rokiem poprzednim zauważalnie mniej wydawały.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2021 roku

31.05.2021
Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2021 r. zmniejszył się realnie o 0,9% rok do roku, wobec wzrostu o 2,0% w analogicznym kwartale 2020 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w pierwszym kwartale 2021 roku

31.05.2021
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w I kwartale 2021 r.
Czytaj dalej

Publikacja Polska w liczbach 2021

31.05.2021
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanu gospodarki Polski w 2020 r. i w latach poprzednich.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w latach 2019-2020

31.05.2021
Podstawowe informacje dotyczące podmiotów gospodarki narodowej wpisane do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji, wybranych sekcji PKD 2007.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.

28.05.2021
Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 97,9 (spadek cen o 2,1 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

28.05.2021
Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż ozimych jest mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi ponad 4,2 mln ha (zmniejszenie o ok. 5,0%). Według wstępnych szacunków przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o około 10,3%. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: pszenżyta ozimego ok. 0,5%, jęczmienia ozimego ok. 0,4%, żyta i mieszanek zbożowych po ok. 0,2%, pszenicy ozimej ok. 0,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w lutym i marcu 2021 r.

28.05.2021
W lutym 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 697,4 tys. turystów, którym udzielono 1,6 mln noclegów.
Czytaj dalej
1    94  95  96  97  98  99  100  101  102    112
Do góry

Newsletter