Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w trzecim kwartale 2020 r.

15.02.2021
Większość instytucji kultury (61,6%) wskazało, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez m.in. spadek przychodów z działalności gospodarczej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

15.02.2021
W IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 106 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 roku

15.02.2021
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r. wyniósł 101,2 (wzrost cen o 1,2%).
Czytaj dalej

Publikacja Pokolenie gniazdowników w Polsce

12.02.2021
Badanie dostarcza informacje o jednej z faz cyklu życia rodziny, stanowiąc przyczynek do analizy przemian wzorców przebiegu życia, w tym coraz późniejszego przechodzenia do dorosłości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2020 roku

12.02.2021
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 roku zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku, wobec wzrostu o 3,6% w analogicznym okresie 2019 r.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów

11.02.2021
Niniejsze opracowanie przedstawia informacje na temat metodologii, przebiegu i organizacji badania Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów. Cykliczne monitorowanie bieżącego zapotrzebowania na pracowników według zawodów pozwoli na analizę sytuacji na rynku pracy i prowadzenie bardziej efektywnej polityki edukacyjnej, uwzględniającej potrzeby pracodawców.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej według źródeł administracyjnych

11.02.2021
Badanie Pracujący w gospodarce narodowej według źródeł administracyjnych jest uzupełnieniem badania 1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej, które w Pbssp należy do obszaru tematycznego Rynek Pracy. Jego podstawowym celem jest uzyskanie informacji o liczbie pracujących w Polsce w oparciu o źródła administracyjne.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2021

11.02.2021
Według stanu na koniec stycznia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 667,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,1% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2021

11.02.2021
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
1    121  122  123  124  125  126  127  128  129    132
Do góry

Newsletter