Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Gospodarka mieszkaniowa w 2022 roku

14.09.2023
W Polsce według stanu na koniec 2022 r. odnotowano ponad 15,6 mln mieszkań (wzrost o 1,4% w porównaniu do stanu na koniec 2021 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 172,9 mln m2, w których znajdowało się 59,7 mln izb.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2023 roku

14.09.2023
Według wstępnych danych pogłowie świń* w czerwcu 2023 r. liczyło 9436,3 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 1,8%. Redukcja pogłowia wystąpiła w czterech grupach świń, w szczególności w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniosła 4,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2023 roku

14.09.2023
Pogłowie bydła w czerwcu 2023 r. liczyło 6353,7 tys. sztuk, i było niższe o 1,4% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowych stada za wyjątkiem bydła powyżej 2 lat (bez krów).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2023 roku

14.09.2023
W pierwszym półroczu 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 17,4%, a nakłady inwestycyjne o 15,1%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1-2 kwartał 2023 roku

14.09.2023
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej

Publikacja Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2022 r.

14.09.2023
Podstawowe informacje o ostatecznych szacunkach produkcji zwierzęcej. Informacje o produkcji żywca (wieprzowego, wołowego, drobiowego), wełny, mleka oraz jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2023

11.09.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Emeryci i renciści pracujący w gospodarce narodowej w marcu 2023 r.

11.09.2023
Na koniec marca 2023 r. było 783,3 tys. emerytów i rencistów pracujących w gospodarce narodowej, wśród których 50,5% stanowiły kobiety.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za drugi kwartał 2023 roku

11.09.2023
W 2 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,3%. W porównaniu do 2 kwartału 2022 r. wzrosły o 8,0%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 1 półroczu 2023 roku

11.09.2023
W 1 półroczu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
1    52  53  54  55  56  57  58  59  60    340
Do góry

Newsletter