Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

20.09.2023
Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do lipca 2023 r. - o 0,1%, a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku

20.09.2023
W sierpniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego w sierpniu 2022 r. i wyniosło 6502,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - wrzesień 2023 roku

20.09.2023
We wrześniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 20,3 i był o 2,0 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Tablica Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży

18.09.2023
Udział zaszczepionych dzieci i młodzieży w danej grupie wieku posiadających karty uodpornienia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Usługi biznesowe w 2021 roku

18.09.2023
W 2021 r. wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 541,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w lutym 2023 roku

18.09.2023
Na koniec lutego 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w lutym 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w marcu 2023 roku

18.09.2023
Na koniec marca 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,6%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w marcu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w styczniu 2023 roku

18.09.2023
Na koniec stycznia 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w styczniu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Informacja na temat uwzględnienia w badaniu zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych nowelizacji regulacji prawnych dotyczących rynku energii elektrycznej oraz innych regulacji dotyczących cen wybranych artykułów

15.09.2023
W celu odzwierciedlenia w pomiarze cen konsumpcyjnych aktualnych regulacji prawnych związanych z kształtowaniem się cen, Główny Urząd Statystyczny na bieżąco uwzględnia we wskaźniku zmian cen konsumpcyjnych dane dla wybranych grup towarów i usług, których te regulacje dotyczą.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku

15.09.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (przy wzroście cen usług – o 11,1% i towarów – o 9,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).
Czytaj dalej
1    49  50  51  52  53  54  55  56  57    338
Do góry

Newsletter