Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dziękujemy za udział w I spisie próbnym przed #NSP2021 !

06.11.2019
Zakończył się pierwszy spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym 2021, który został przeprowadzony w dwóch gminach: Czerwińsk nad Wisłą oraz Sierakowice.
Czytaj dalej

Publikacja Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

04.11.2019
Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej

Publikacja Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

04.11.2019
Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych.
Czytaj dalej

Publikacja Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku

31.10.2019
Syntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych i organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania informacją w podmiotach sektora non-profit.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019

31.10.2019
Handel zagraniczny w 2018 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

31.10.2019
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2) .
Czytaj dalej

Publikacja Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku

31.10.2019
Informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2018/19 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek wewnętrzny w 2018 roku

31.10.2019
Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 roku

31.10.2019
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku

31.10.2019
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
1    358  359  360  361  362  363  364  365  366    372
Do góry

Newsletter