Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2024 r.

23.07.2024
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca 2024 r.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2024 r.)

23.07.2024
Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 6/2024

23.07.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2024 roku

23.07.2024
Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2024 roku

23.07.2024
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej

Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2024 roku

22.07.2024
Podstawowe informacje o aktualnej powierzchni kraju (wg podziału terytorialnego na 01.01.2023 r.), liczbie ludności i gęstości zaludnienia (wg stanu na 31.12.2022 r. w przeliczeniu na 01.01.2023 r.) na różnych poziomach agregacji, wynikające z wprowadzanych corocznie zmian w podziale terytorialnym kraju oraz zmian w stanie zaludnienia. Poza częścią tabelaryczną, publikacja zawiera m. in. opis źródeł danych, uwagi metodologiczne oraz syntetyczny opis danych uwzględniający odniesienie do poprzedniego roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Sprzedaż leków na receptę w 2023 roku

22.07.2024
W 2023 r. wystawiono 495,1 mln recept, z czego 96,6% miało postać elektroniczną, tj. o 0,8 p. proc. więcej niż w 2022 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2024 roku

22.07.2024
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4% (wobec spadku o 4,7% w czerwcu 2023 r.). W porównaniu z majem 2024 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-czerwiec 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 4,9% (wobec spadku o 5,7% w analogicznym okresie 2023 r.).
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    398
Do góry

Newsletter