Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. - dane wstępne

19.06.2023
Według danych wstępnych w 2022 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11,0 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 1,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biblioteki publiczne w 2022 roku

19.06.2023
Na koniec 2022 r. działało 7 638 bibliotek publicznych i filii, które prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 805 punktów bibliotecznych. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,4 mln woluminów, który wypożyczyło 5,1 mln czytelników.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2022 roku

19.06.2023
W końcu 2022 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 22,6 tys. przychodni oraz 3,5 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 297,6 mln porad lekarskich i 33,2 mln porad stomatologicznych. Ponad 13% porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano w formie teleporad.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2023 roku

15.06.2023
W 1 kwartale 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 1 353,9 mld zł, a koszty ich uzyskania 1 278,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 60,8 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021

15.06.2023
W Polsce w 2021 r. efektywność energetyczna wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2020 r. W latach 2012–2021 roczne skumulowane tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 0,9%. Energochłonność pierwotna PKB obniżała się w tym okresie o średnio 2,6% rocznie, a energochłonność finalna PKB o 1,5%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w transporcie (o 2,2%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne)

15.06.2023
Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1223,6 tys. osób, o 5,5 tys. więcej niż w 2021 r. W roku akademickim 2021/22 dyplom ukończenia studiów otrzymało 292,6 tys. absolwentów, o 4,8 tys. mniej niż w roku akademickim 2020/21.
Czytaj dalej

Publikacja Starzenie się ludności Polski w świetle wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

15.06.2023
„Starzenie się ludności Polski w świetle wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021” jest kolejną publikacją przygotowaną w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz NSP 2011.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku

15.06.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,0% (przy wzroście cen towarów – o 13,3% i usług – o 12,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny zarówno towarów jak i usług utrzymały się na tym samym poziomie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku

15.06.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 550,7 mld PLN w eksporcie oraz 531,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 32,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 10,2%, a import spadł o 0,2%.
Czytaj dalej
1    94  95  96  97  98  99  100  101  102    416
Do góry

Newsletter