Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2023 roku

20.09.2023
Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 9,8%, a w porównaniu z lipcem 2023 r. – o 0,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

20.09.2023
W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,0% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 1,0%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

20.09.2023
Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do lipca 2023 r. - o 0,1%, a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku

20.09.2023
W sierpniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego w sierpniu 2022 r. i wyniosło 6502,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - wrzesień 2023 roku

20.09.2023
We wrześniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 20,3 i był o 2,0 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Tablica Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

19.09.2023
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Tablica Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży

18.09.2023
Udział zaszczepionych dzieci i młodzieży w danej grupie wieku posiadających karty uodpornienia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Usługi biznesowe w 2021 roku

18.09.2023
W 2021 r. wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 541,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w styczniu 2023 roku

18.09.2023
Na koniec stycznia 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w styczniu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    344
Do góry

Newsletter