Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

30.04.2020
Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019)

30.04.2020
Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2019 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 roku

30.04.2020
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4% (wskaźnik cen 103,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku

30.04.2020
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2019 roku

30.04.2020
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2018 roku

30.04.2020
W publikacji zawarto dane o podmiotach niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej

Publikacja Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku

30.04.2020
Aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia oraz charakterystyka ich sytuacji na rynku pracy. Osoby pełnozatrudnione, niepełnozatrudnione oraz bezrobotne wg cech demograficzno-ekonomicznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Jak GUS prowadzi statystykę zgonów

30.04.2020
W związku z szeregiem pytań kierowanych pod adresem Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących statystyki zgonów, a w szczególności bieżących informacji w tym zakresie, poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienia dotyczące organizacji badań statystycznych i roli statystyki publicznej w tym zakresie.
Czytaj dalej

Publikacja Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2018 roku

30.04.2020
W publikacji prezentowane są informacje o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce według ich typów, wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej. Dotyczą one m.in. liczby pracujących i rodzaju działalności grupy.
Czytaj dalej

Publikacja Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w 2019 roku

30.04.2020
Analiza dostępności i wykorzystania elastycznych form pracy, oraz stopnia autonomii pracowników w zakresie organizacji własnego czasu pracy i wpływu na rodzaj i charakter wykonywanych zadań.
Czytaj dalej
1    176  177  178  179  180  181  182  183  184    246
Do góry

Newsletter