Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

26.10.2022
Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 3 880,3 mld zł (o 13,2% więcej niż na koniec roku 2020), w tym 54,8% stanowiły aktywa trwałe, a 45,1% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były wyższe od osiągniętych w 2020 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 250,2 mld zł (wzrost o 88,9% w porównaniu do 2020 r.).
Czytaj dalej

Tablica Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2022

25.10.2022
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2022 oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2022.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2022 r.

25.10.2022
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2022 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku

25.10.2022
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 0,3% w stosunku do I półrocza 2021 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja GUS nt. rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r.

25.10.2022
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Główny Urząd Statystyczny dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw i powiatów, za okres od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. Dane dostępne są na stronie internetowej GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (październik 2022)

25.10.2022
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 9/2022

25.10.2022
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2022 roku

25.10.2022
Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2022 r.

25.10.2022
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku

24.10.2022
W 2021 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 37,7 mld zł i wzrosły o 16,3% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej
1    143  144  145  146  147  148  149  150  151    414
Do góry

Newsletter