Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna w 2018 roku

28.06.2019
W Polsce w 2018 roku długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 3,9 tys. km (o 2,5%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 60,1 tys. sztuk (o 1,8 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku

28.06.2019
W 2018 r. odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych. W porównaniu z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego (z ok. 4% osób do ok. 5% osób) oraz relatywnego (z ok. 13% osób do ok. 14% osób). Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Apteki i punkty apteczne w 2018 roku

28.06.2019
W końcu 2018 r. działało 12,9 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych. Pracowało w nich 60,3 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rynek dzieł sztuki i antyków w 2018 roku

28.06.2019
W 2018 r. 125 (57,6%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 92 (42,4%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków oraz działalność wystawienniczą. Łączna kwota sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 133,5 mln zł. Najczęściej wybieranym kanałem dystrybucji dzieł sztuki i antyków były tradycyjne aukcje organizowane przez jednostkę (58,4 mln zł, tj. 43,8%). W porównaniu z 2017 r. wzrosła o 12,0% sprzedaż dzieł sztuki i antyków za pośrednictwem Internetu (z 12,4 mln zł do 13,9 mln zł).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku

28.06.2019
Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowały się na poziomie 17 330,2 mln zł i były o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o 8,8% od uzyskanych w 2017 r., a koszty ogółem o 8,6%.
Czytaj dalej

Publikacja Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017

28.06.2019
W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane - pierwszy kwartał 2019 roku

27.06.2019
Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 5/2019

26.06.2019
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2019 r.

26.06.2019
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2019 r.
Czytaj dalej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    42
Do góry

Newsletter