Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 roku

26.02.2018
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący na własny rachunek w II kwartale 2017 r.

23.02.2018
W II kwartale 2017 roku zbiorowość osób pracujących na własny rachunek liczyła 2882 tys. Stanowiła ona 17,5% ogółu osób pracujących w Polsce wg kryterium stosowanego w BAEL (16496 tys. osób).
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 1/2018

23.02.2018
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2018 r.

23.02.2018
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2018 r.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2018 r.

23.02.2018
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2017 roku

23.02.2018
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w IV kwartale 2017 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku

23.02.2018
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - luty 2018

23.02.2018
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r.

23.02.2018
Ludność aktywna zawodowo stanowiła w IV kwartale 2017 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do III kwartału 2017 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,5 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2016 roku pozostał na zbliżonym poziomie (IV kw. 2016 r. – 56,3%).
Czytaj dalej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    18
Do góry

Newsletter