Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku

14.12.2018
Prezentacja danych dotyczących zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej

Publikacja Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018

13.12.2018
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I–III kwartale 2018 r.

12.12.2018
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2018

12.12.2018
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej

24 grudnia br. Główny Urząd Statystyczny będzie nieczynny

11.12.2018
Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2018 roku

11.12.2018
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – październiku br. wyniosły w cenach bieżących 776,6 mld zł w eksporcie oraz 790,1 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej

Publikacja Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2018 roku

10.12.2018
Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w III kwartale 2018 roku

10.12.2018
W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 157,2 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału o 7,5 tys., tj. o 4,6%.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2018

07.12.2018
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo niemieszkaniowe w trzecim kwartale 2018 roku

07.12.2018
W I-III kwartale 2018 r. odnotowano zwiększenie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz zmniejszenie ich łącznej powierzchni użytkowej1. Spadła liczba nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, natomiast odnotowano wzrost ich powierzchni użytkowej.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    75
Do góry

Newsletter