Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r.

27.10.2017
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016

27.10.2017
W latach 2014-2016 aktywność innowacyjną wykazało 20,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 14,5% przedsiębiorstw usługowych.
Czytaj dalej

Publikacja Wypadki przy pracy w 2016 r.

27.10.2017
Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. lnformacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016

27.10.2017
Syntetyczny bilans energii, bilanse przemian energii oraz bilanse poszczególnych nośników. Zużycie bezpośrednie energii w gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców. Zużycie energii na wybrane wyroby i kierunki użytkowania. Ceny zakupu wybranych nośników energii. Informacje publikowane w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ) w cenach zbytu wg wybranych nośników energii.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka materiałowa w 2016 r.

26.10.2017
Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017

26.10.2017
Handel zagraniczny w 2016 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - wrzesień 2017 r.

25.10.2017
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok

24.10.2017
Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1 na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 2 792,3 mld zł (o 6,8% więcej niż na koniec roku 2015), w tym 61,0% stanowiły aktywa trwałe, a 38,9% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,7% od osiągniętych w 2015 r., a koszty uzyskania tych przychodów o 2,5%. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 127,0 mld zł (wzrost o 34,1% w porównaniu z 2015 r.).
Czytaj dalej

Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2017 r.

24.10.2017
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2017 r.
Czytaj dalej
1    532  533  534  535  536  537  538  539  540    646
Do góry

Newsletter