Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2015

05.09.2016
Prezentowane dane dotyczą szacunkowej liczby mieszkańców Polski przebywających w końcu danego roku czasowo za granicą. Obrazują wielkość tzw. zasobów imigracyjnych Polaków w innych krajach – według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004 – 2015), nie jest to zatem liczba wyjazdów w danym roku. Dane te obejmują osoby, które – zachowując zameldowanie na pobyt stały w Polsce – przebywają poza krajem. Często zdarza się, że osoby te przebywają za granicą przez wiele lat, ale w związku z tym, że nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce, można przypuszczać, że wyjazd ten nie jest definitywny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2015 roku

01.09.2016
Badaniem objętych zostało 110 przedsiębiorstw prowadzących w 2015 r. działalność leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2015 r. zawarły 312 tys. nowych umów leasingu na 552 tys. środków (przedmiotów) o wartości 37 826 mln zł, obsługując 183 tys. klientów.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2016 r.

31.08.2016
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2016 r. w stosunku do dwóch kwartałów 2015 r. wyniósł 102,2 (wzrost cen o 2,2%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 roku

31.08.2016
W opracowaniu zamieszczone zostały dane o dostawach wybranych towarów na rynek krajowy, a także o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 r. Szersze informacje w tym zakresie zostaną zaprezentowane w końcu września w internetowej publikacji „Rynek wewnętrzny w 2015 r.”.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

31.08.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w sierpniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku – o 0,8% (wskaźnik cen 99,2).
Czytaj dalej

Publikacja Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2014/2015

30.08.2016
Folder prezentujący podstawowe dane z zakresu badania UTW w roku akademickim 2014/15.
Czytaj dalej

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2015 r.

30.08.2016
Obroty towarowe wg nomenklatury CN w układzie wg ważniejszych krajów, z uwzględnieniem ilości, wartości eksportu i importu w PLN, USD i EUR (ponad 400 pozycji towarowych).
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2015 r.

30.08.2016
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC oraz PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2016 roku

30.08.2016
W II kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%.
Czytaj dalej
1    439  440  441  442  443  444  445  446  447    474
Do góry

Newsletter