Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2015 roku

29.11.2016
W ostatnich kilku latach odnotowano nieznaczny wzrost ogólnej liczby podmiotów objętych rocznym badaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W 2015 roku liczebność podmiotów małych była wyższa niż w roku 2010 o 3,8%, dużych o 8,6%, średnich zaś – niższa o 2,1%.
Czytaj dalej

29 listopada 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące zmiany podziału statystycznego NUTS (od 1 stycznia 2018 r.)

29.11.2016
W dniu 29 listopada 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066 z dn. 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016).
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 11/2016 (666)

28.11.2016
W numerze m. in.: Wojciech MŁOCEK — Uwagi do artykułu pt. „O złej radzie dotyczącej testu F Snedecora”; Beata Zofia FILIPIAK — Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...
Czytaj dalej

Publikacja W drodze do spójności. Polskie regiony 2007-2013

28.11.2016
Przekazujemy Państwu publikację prezentującą statystyczne podsumowanie przemian obserwowanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej w okresie perspektywy finansowej 2007-2013. Celem opracowania jest przedstawienie porównań międzyregionalnych w zakresie zjawisk społecznych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce w układzie regionów NUTS 2. Publikacja zawiera także informacje w podziale na miasta i wieś oraz według typologii regionów Eurostatu (regiony przeważająco miejskie, pośrednie i przeważająco wiejskie).
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015

28.11.2016
Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej

Publikacja Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r.

28.11.2016
Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2015/2016 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2015 r.

28.11.2016
Wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.

25.11.2016
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2016 roku

25.11.2016
Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2016 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. oraz z III kwartałem 2014 i 2015 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia 2014

25.11.2016
Według metodologii SHA2011 wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2014 r. wyniosły 108,7 mld zł i były wyższe niż w 2013 r. o około 1,9 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,33% PKB (6,45% w 2013 r.). Bieżące wydatki publiczne poniesione na zdrowie i ochronę zdrowia wynosiły w 2014 r. 77,2 mld zł i stanowiły 4,49 % PKB (4,58% w 2013 r.), natomiast bieżące wydatki prywatne wyniosły 31,5 mld zł i stanowiły 1,83% PKB (1,87% w 2013 r.).
Czytaj dalej
1    431  432  433  434  435  436  437  438  439    483
Do góry

Newsletter