Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2016 roku

09.02.2017
Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2016 r. wyniosła 3536,87 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku

09.02.2017
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

09.02.2017
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 4,2 %.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 roku

09.02.2017
Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4218,92 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku

09.02.2017
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4217,23 zł.
Czytaj dalej

Publikacja Jakość życia w Polsce w 2015 roku. Wyniki badania spójności społecznej

07.02.2017
Publikacja „Jakość życia w Polsce w 2015 r.” jest obszernym raportem analityczno-metodologicznym ze zrealizowanego w 2015 r. badania spójności społecznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 roku

02.02.2017
Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 13 770,8 mln zł (o 5,2% więcej niż na koniec roku 2014).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2016

01.02.2017
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016

01.02.2017
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej
1    376  377  378  379  380  381  382  383  384    441
Do góry

Newsletter