Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2016 roku

25.05.2016
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Badanie koniunktury gospodarczej - zeszyt metodologiczny

25.05.2016
Publikacja ma na celu przedstawienie podstawowych informacji o wielkości i sposobie doboru prób do poszczególnych badań koniunktury gospodarczej, zakresie pozyskiwanej informacji, zasadach budowy, obliczania i interpretacji różnego typu wskaźników koniunktury, a także możliwościach wykorzystywania wyników tych badań do oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 4/2016

25.05.2016
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2016 r.

25.05.2016
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw w okresie styczeń-marzec 2016 roku

25.05.2016
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka. Maj 2016 r.

25.05.2016
W maju 2016 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nastąpiło niewielkie pogorszenie nastrojów konsumenckich. W większym stopniu dotyczyło ono bieżących, niż przyszłych nastrojów konsumenckich.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016

24.05.2016
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016 r. wyniosła 4177 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przewozy ładunków i pasażerów w 2015 roku

24.05.2016
W 2015 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1803,8 mln ton ładunków, tj. o 2,0% mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów ładunków zanotowano w transporcie kolejowym i samochodowym, natomiast wzrost w transporcie rurociągowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 360,6 mld tonokilometrów i była większa o 3,6% niż w 2014 r.
Czytaj dalej
1    287  288  289  290  291  292  293  294  295    305
Do góry

Newsletter