Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Portal Geostatystyczny - Monografia

24.06.2016
Analiza doświadczeń zdobytych w ramach przeprowadzonego w latach 2014-2015 projektu Portal Geostatystyczny - Faza II, którego wynikiem jest wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji. W opracowaniu został również opisany stan Portalu Geostatystycznego po zakończeniu realizacji projektu.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2016 roku

23.06.2016
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Popyt na pracę w 2015 roku

23.06.2016
Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2016 r.

23.06.2016
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 5/2016

23.06.2016
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2015 roku

23.06.2016
W 2015 r. badaniem zostało objętych 55 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 12,2% i wyniosła 171 640 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 12 650 klientów, tj. o 23,5% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2016 roku

22.06.2016
W czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii formułowanych w poprzednich dwóch miesiącach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2016 roku

22.06.2016
W czerwcu 2016 r., bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu, natomiast przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się.
Czytaj dalej
1    281  282  283  284  285  286  287  288  289    304
Do góry

Newsletter