Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2016 roku

16.12.2016
W listopadzie 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,1% r/r i wyniosło 5791,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0% r/r i wyniosło 4329,71 zł.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Październik 2016 r.

16.12.2016
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2015 roku

15.12.2016
W 2015 r. liczba beneficjentów pomocy społecznej wynosiła 2729,8 tys. osób. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek ich liczby o 224,1 tys. osób (o 7,6%), a w porównaniu z 2009 r. (pierwszego roku stałej obserwacji statystycznej tej zbiorowości) – o 733,2 tys. osób (o 21,2%)
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2015 roku

15.12.2016
W 2015 r. w Polsce średnio miesięcznie około 1809,7 tys. świadczeniobiorców korzystało z różnego rodzaju wyżej wymienionych świadczeń. W porównaniu z 2014 r. liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń rodzinnych zmniejszyła się o 4,1%.
Czytaj dalej

Tablica Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2016 roku

12.12.2016
Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r.

12.12.2016
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r. w stosunku do października 2016 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 roku

12.12.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1% (w tym towarów – o 0,1%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w październiku br. cenach usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń październik 2016 roku

12.12.2016
W okresie styczeń – październik 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 655286,4 mln zł, a import 636154,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19131,5 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8961,8 mln zł.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2016 r.

12.12.2016
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2016

09.12.2016
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
1    484  485  486  487  488  489  490  491  492    549
Do góry

Newsletter