Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r.

15.01.2015
Ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r.

15.01.2015
Ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r. w stosunku do III kwartału 2014 r.

15.01.2015
Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r. w stosunku do III kwartału 2014 r. wyniósł 99,6 (obniżenie cen o 0,4%).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

15.01.2015
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. w stosunku do listopada 2014 r. wyniósł 99,7 (obniżenie cen o 0,3%).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014

15.01.2015
Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej

Publikacja Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014

15.01.2015
Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi lowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne.
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

14.01.2015
Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–XI 2014 r.

12.01.2015
W okresie styczeń - listopad 2014 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 628980,4 mln zł, a import 636152,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. eksport zwiększył się o 4,9%, a import o 5,1%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7171,9 mln zł (w analogicznym okresie 2013 r. minus 5687,2 mln zł).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województw 2014

12.01.2015
Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o powiatach i podregionach wg nomenklatury NTS umożliwiające porównania i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Czytaj dalej

PKB - wyjaśnienie

09.01.2015
PKB - wyjaśnienie
Czytaj dalej
1    58  59  60  61  62  63  64  65  66    66
Do góry

Newsletter