Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - grudzień 2014 r.

10.02.2015
Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - grudzień 2014 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wybrane zagadnienia rynku pracy. Dane za 2013 rok.

06.02.2015
Notatka informacyjna w sprawie wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2013 r. dotyczących: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło.
Czytaj dalej

Publikacja Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014

05.02.2015
Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2013/2014 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny w 2013 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2014, ceny bieżące, według ESA 2010

05.02.2015
GUS prezentuje niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2005 r. do I kwartału 2014 r., ceny bieżące - według ESA 2010.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2014

02.02.2015
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2013)

02.02.2015
Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem. Metodologia i organizacja badania.
Czytaj dalej

Publikacja Nauka i technika w 2013 r.

02.02.2015
Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług; ochrony własności przemysłowej; produkcji, zatrudnienia i handlu zagranicznego w zakresie wysokiej techniki; zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014

30.01.2015
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2014 r.

30.01.2015
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
1    56  57  58  59  60  61  62  63  64    66
Do góry

Newsletter