Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2018 roku

12.03.2018
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 69,4 mld zł w eksporcie oraz 71,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. W porównaniu ze styczniem 2017 roku eksport spadł o 0,4%, a import wzrósł o 5,3%.
Czytaj dalej

POZNAJCIE ZWYCIĘZCÓW ShowMeData Hackathon GUS

09.03.2018
Hackathon GUS "Show Me Data" wygrał zespół EmojiNotSupportedException, który zaprezentował aplikację "Tap the map". Pierwsze wyróżnienie otrzymał zespół Green Droids, a drugie wyróżnienie przypadło zespołowi BoroCode.
Czytaj dalej

Publikacja Wolontariat w 2016 r.

09.03.2018
Publikacja „Wolontariat w 2016 r.” prezentuje wyniki badania, którego celem był pomiar społecznego oraz ekonomicznego znaczenia pracy dobrowolnie i niezarobkowo świadczonej poza własnym gospodarstwem domowym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo niemieszkaniowe w 2017 r.

09.03.2018
W 2017 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz ich powierzchnia użytkowa była większa niż w 2016 r. Zmniejszyła się natomiast liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz ich powierzchnia użytkowa.
Czytaj dalej

Publikacja Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2017 roku

09.03.2018
Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej

Dzień Statystyki Polskiej

09.03.2018
Tegoroczny Dzień Statystyki Polskiej przypada w wyjątkowym momencie. Dzielą nas zaledwie cztery miesiące od 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego, instytucji publicznej powołanej jeszcze przed dniem odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Fakt ten budzi naszą wielką wdzięczność wobec osób, które wykazały się dalekowzrocznością i budzącym szacunek podejściem do tworzenia podstaw odradzającej się polskiej państwowości.
Czytaj dalej

Polska statystyka publiczna z doskonałym wynikiem w rankingu Open Data Watch

08.03.2018
Polska statystyka publiczna plasuje się na 1. miejscu w Europie Wschodniej i 4. miejscu na świecie w rankingu Open Data Watch.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w czwartym kwartale 2017 roku

08.03.2018
W końcu IV kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 117,8 tys. i była niższa niż w III kwartale o 13,4 tys., tj. o 10,2%.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2018

07.03.2018
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
1    313  314  315  316  317  318  319  320  321    584
Do góry

Newsletter