Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Repozytorium Standardów Informacyjnych

17.02.2022
Repozytorium Standardów Informacyjnych (RSI) jest portalem internetowym Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającym opisy rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji rządowej i samorządowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 roku (dane wstępne)

15.02.2022
Według wstępnych danych w styczniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,9%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 4 kwartał 2021 roku

15.02.2022
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2021 r. zwiększył się realnie o 7,3% rok do roku wobec spadku o 2,5% w analogicznym okresie 2020 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2021 roku

15.02.2022
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – grudzień ub. r. (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1305,2 mld PLN w eksporcie oraz 1308,1 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było dodatnie i wyniosło 47,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 22,8%, a import o 28,8%.
Czytaj dalej

30 rocznica przyjęcia Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej

11.02.2022
W 2022 r. mija 30 lat od opracowania i przyjęcia przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej, które obecnie stanowią zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ogólnoświatowe wzorce.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2022

11.02.2022
Według stanu na koniec stycznia 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 836,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. porównywalnie do poprzedniego miesiąca (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 4 kwartale 2021 roku

10.02.2022
W IV kwartale 2021 roku odnotowano 88 605 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 16,7% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 87 upadłości, tj. o 17,9% mniej niż w IV kwartale 2020 roku.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2021 roku

09.02.2022
Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2021 r. wyniosła 4944,79 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku w stosunku do 2020 roku

09.02.2022
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 3,0 %.y wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 3,0 %.
Czytaj dalej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    584
Do góry

Newsletter